ABNOBA
Home
Research & Development PatiŽnt
informatie
Arts
informatie
Verkrijg-
baarheid
Nieuws

 

               
     
     
 
Klinisch onderzoek op het gebied van maretak therapie voor kanker


ABNOBA GmbH is een van de weinige middelgrote farmaceutische bedrijven in Duitsland die zelf onderzoek doen.
Probleem complexen op cytotoxiciteit *), op recidief profylaxe **) en op het leven-verlenging met behulp van onze medicijnen vormen de kernpunten van ons onderzoek in deze context. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook de nieuws pagina.

De term 'klinisch onderzoek' beschrijft het onderzoek van het effect van het geneesmiddel op de patiŽnt en zijn of haar ziekte. Wij verwerpen het concept van onderzoek dat uitsluitend is gericht op het klinische beeld.

De ethische, wetenschappelijke en wettelijke eisen op dit onderzoek worden continu aangepast aan de huidige status en vorm van het kader voor het klinisch onderzoek voor onze geneesmiddelen. De aanpassing van de eisen aan de stand van de wetenschap betekent ook dat bestaande klinische studies en opmerkingen alleen gedeeltelijk voldoen aan de respectieve geldende eisen.

Een van de doelstellingen van de fabrikanten van antroposofische, homeopathische en plantaardige geneesmiddelen is het inschakelen van een geneesmiddel therapie waarbij het gehele menselijke organisme meewerkten dus ook dient als wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit ervan. Hierbij is de gedachte om "tegen" de oorzaken en gevolgen van de ziekte in het bijzonder te werken en zo duurzaam herstel te bereiken.

Ons onderzoek is, net zoals die van de conventionele geneeskunde, gebaseerd op wetenschappelijke en statistische methoden.

We nemen de "onschendbare waardigheid van de mens" in het bijzonder in de context van het medisch onderzoek niet als een passief, beschermend recht, maar ook in de zin van het bevorderen van een actieve, zelfstandige levensfilosofie.*) De directe actie op het doden van cellen of de cellen van de tumor wordt cytotoxiciteit genoemd.
**) Een therapie voor recidief profylaxe is nodig om te voorkomen dat de herhaling van een tumor ziekte, bv. na een succesvolle operatie of bestralingstherapie.